Provoz Lesního klubíku Sovičky

Od 1. září 2024 spouštíme provoz Lesního klubíku Sovičky v prostorách zámku v Miroslavských Knínicích pro celkem 12 dětí od cca 1-2 do 6 let.

V tuto chvíli máme kapacitu dětí naplněnu, obsazenost míst se však může v průběhu roku měnit, pokud tedy máte zájem o docházku dítěte, kontaktujte nás prosím.

Přihlášku a další důležité dokumenty Lesního klubíku můžete najít v sekci Dokumenty.

Cena za docházku

Ceny zahrnují teplý oběd, výtvarné pomůcky, mzdy pro pečující osoby, pojištění klubíku pro případ úrazu dětí.

Požadavky na dítě:

  • absolvování povinných očkování
  • schopnost delší chůze (aby zvládlo programy venku)
  • dítě může stále nosit plenku

Důležité informace o nás:

  • provoz klubíku je vždy od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin, dítě můžete vyzvedávat i před/po obědě nebo po odpoledním odpočinku
  • děti začínají den v zázemí, následuje dopolední venkovní program, oběd a odpolední odpočinek v zázemí a odpolední venkovní program
  • kolektiv 12 dětí bude denně provázen 2 tetami
  • teplé obědy denně dovážíme ze školní jídelny Miroslav
  • od března 2026 přechází provoz Lesního klubíku do Dětské skupiny, která bude mít větší prostory i vlastní dvorek

O založení lesního klubu

Nápad na zřízení Lesního klubíku Sovičky vznikl vlastně náhodou. Termín vybudování prostor pro samotnou dětskou skupinu se neustále posouval a představa toho, že v ní přivítáme děti, kvůli kterým jsme do projektu původně šli, se hroutila.

Objevili jsme ale koncept lesního klubu, který má svá specifická pozitiva, například mnohem nižší požadavky na prostory. Tím pádem se nám jevil jako skvělý způsob, jak překlenout období, než bude dokončena rekonstrukce. 

Častý pobyt dětí v přírodě a možnost nechat je samostatně, ale pod bezpečným dohledem objevovat okolní svět, byly od začátku naším cílem. Lesní klub se nám proto v současné chvíli zdá po mnoha stránkách jako skvělá varianta.


Co byste měli o lesních klubech vědět?


Zaměřeno na přírodu

V lesních klubech a lesních mateřských školkách děti tráví celoročně a téměř za každého počasí velkou část dne venku, na čerstvém vzduchu. V našem případě se děti stanou objeviteli knínického parku, přilehlých polních stezek a lesíků.

Rozhodně to ale neznamená, že s dětmi budeme venku za každého počasí. Vždy záleží na uvážení tet, zda se denní program může uskutečnit venku, nebo s dětmi zůstanou uvnitř.

Neoficiální, přesto kvalitní

Lesní klub je subjektem předškolního vzdělávání, který není definován zákonem. Podmínky, do kterých jsou děti k dennímu vzdělávání přijímány tedy záleží na vzájemné dohodě rodiče a provozovatele klubu. Pokud oběma stranám vyhovují, stvrdí to podpisem smlouvy o docházce.

Naším cílem je, aby lesní klubík co nejvíce kopíroval hodnoty, aktivity a pedagogickou koncepci vznikající dětské skupiny.  

Jak je to s penězi?

Lesní kluby jsou hrazeny ze soukromých prostředků a stejně tak tomu je i v našem případě. Podařilo se nám ale sehnat část financování na výplaty tet, které děti v klubíku provázejí, můžeme si tedy dovolit finančně ulevit rodičům a vybírat školkovné v mnohem menší výši, než další Lesní kluby v okolí. Rodičovský příspěvek pokrývá náklady na teplé obědy, nákup výtvarných a hygienických pomůcek a mzdy provázejících tet.

A co předškoláci?

Lesní kluby jsou neoficiálním subjektem, nelze v nich tedy plnit povinný rok předškolní docházky (od 5 let). Pokud chce předškolák navštěvovat lesní klub, musí se zároveň přihlásit do režimu individuálního vzdělávání ve své spádové školce.
My však věříme, že než nám děti zapsané ve školním roce 2024/2025 dorostou do předškolního věku, budeme fungovat jako řádná dětská skupina.

Stravování

V našem lesním klubu zajistíme pro děti teplé obědy ze školní jídelny v Miroslavi. Dopolední a odpolední svačinku a nápoje na venkovní pobyt si budou děti nosit samy.

Podmínky přijetí

Podmínky pro přijetí dítěte k docházce do lesního klubu záleží vždy na zřizovateli klubu. V našem případě jsme se rozhodli, že vzhledem k pohybové náročnosti aktivit v přírodě budeme přijímat chodící děti, na jejich odplenkování nezáleží. 
S ohledem na bezpečnost ostatních dětí, pečujících tet i kvůli plánovanému překlenutí klubíku do dětské skupiny požadujeme od přijímaných dětí rovněž základní povinná očkování.