Dětská skupina

Spolek Mateřské centrum Sovičky v současné chvíli spolupracuje s obcí Miroslavské Knínice na založení dětské skupiny, která je určena pro děti od 1 roku do 5 let. Naším cílem je poskytnout dětem bezpečné a radostné prostředí, ve kterém se mohou učit a vyvíjet.

Je před námi ještě dlouhá cesta zahrnující rekonstrukci prostor a spoustu administrativního vyřizování, ale věříme, že budeme za dlouhé měsíce čekání nakonec odměněni radostí dětí z místa, kde se mohou pravidelně scházet se svými parťáky a spokojeností rodičů, pro které bude hlídání dětí mnohem dostupnější.

Sledujte nás, abyste měli přehled, v jaké fázi naší cesty se právě nacházíme.


A jaké jsou vlastně hlavní charakteristiky dětské skupiny?


Děti už od 1 roku

Dětská skupina umožňuje docházku dětem od 1 roku (v některých případech už od 6 měsíců) až do dosáhnutí školního věku. V tuto chvíli musí dítě v době povinné předškolní docházky (od 5 let) absolvovat přezkoušení školní zralosti ve státní školce, ale nadále může být v dětské skupině, na kterou je zvyklý. Vláda v tuto chvíli plánuje podmínku zrušit a dětské skupiny tak ještě více zpřístupnit dětem až do 6 let. Budeme vás informovat.

Méně podmínek pro přijetí

Podobně jako ve školce, i zde musí vaše dítě nastupovat zdravé a s povinným očkováním. Nemusí však být odplenkované, nemusí umět ani chodit.

Méně dětí, více péče

Kolektiv dětských skupin je menší (v našem případě do 12 dětí), ale starají se o něj minimálně 2-3 učitelky ("chůvy"), v závislosti na individuálních potřebách a věku dětí. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který je vždy přílohou smlouvy, kterou rodiče s dětskou skupinou podepisují.

Flexibilita

Dětské skupiny umožňují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního dne. Dítě můžete dávat do dětské skupiny pouze některé dny v týdnu, a to buď na celý den nebo půlden. Vše je předem upraveno ve smlouvě mezi dětskou skupinou a rodičem. Pro nově nastupující dítě lze u nás využít adaptačního období.

Chůva nebo učitelka?

Ne všichni zaměstnanci dětské skupiny nemusí mít plné pedagogické vzdělání. Pro děti od 3 let musí být ve skupině jeden vystudovaný pedagog nebo vychovatel, zbytek pečujících osob má za sebou rekvalifikační kurz "Chůva v dětské skupině". To ale neznamená snížení kvality - míra vzdělání není vždy zárukou respektujícího chování k vašemu dítěti.

I chůvy se rády učí

Jak jste se dozvěděli minule, v dětské skupině pracují převážně osoby s kvalifikací "Chůva v dětské skupině". Tím ale vzdělání chův nekončí. Každý rok se dovzdělávají v rozsahu nejméně 8 hodin v oblasti péče o dítě, alespoň jednou za 2 roky musí povinně absolvovat kurz první pomoci pro děti.

A co bašta?

Stravování probíhá podobně jako v mateřské školce - některé dětské skupiny mají vlastní vývařovnu, některé jídlo dováží, jiné požadují po dětech svačinky z domova. My jsme se rozhodli nechat celodenní stravu dovážet z některé z blízkých školních jídelen, podrobnosti zatím řešíme. Stravování vašich dětí bude zajištěno v souladu s HACCP a vyhláškou č. 350/2021 Sb.

Respektující DS

Každá dětská skupina musí mít vypracovaný svůj plán výchovy a péče. Tam si stanovíme, čeho a jakým způsobem chceme s dětmi dosáhnout. Dnes jsou velmi populární školky a dětské skupiny s Montessori přístupem, případně lesní školky. My své přesné zaměření ještě hledáme, ale už teď víme, že naším cílem je jednak s dětmi s respektem a naučit je respektovat ostatní.